Dekorationsbild

Om oss

Vi är tre psykoterapeuter som arbetar på Hornstulls psykoterapimottagning. Du kan vända dig till oss om du söker hjälp med svårigheter såsom dålig självkänsla, nedstämdhet, oro och ångest, stress och problem i relationer.

Anna Sylvén Björnör

Anna Sylvén Björnör

Cristel Göranson Pihl

Cristel Göranson Pihl

Karin Peters

Karin Peters

Miriam Almebäck

Miriam Almebäck

Anna Sylvén Björnör

Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi
Leg. psykoterapeut, par- och familjeterapeut
psykoanalytiker och föreläsare

Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med enskilda, par och familjer, både på svenska, franska och engelska. Jag tar emot både för längre och kortare behandlingar vid svag självkänsla, ångest, oro och utbrändhet, eller relationsproblem, frågor kring familjeliv och barns utveckling, kristerapi eller konsultationer vid t ex separation och skilsmässa.

Jag handleder barnsköterskor, barnmorskor och psykologer som arbetar med gravida, spädbarn och småbarn, samt vid behandlingshem för ungdomar med svår utagerande problematik som självskadebeteende, ADHD, autismstörning och dylikt.

Jag är utbildad vid Universitetet i Genève och Mony Elkaïms institut för par- och familjeterapi i Genève, samt vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen i Stockholm.

Min forskningsbakgrund är vid Centre d´Etude de la Famille i Lausanne, där jag tillsammans med bland annat Elisabeth Fivaz-Depeursinge och Daniel N. Stern studerade spädbarns utveckling i familjen och parrelationens utveckling till familj.

I Sverige har jag bland annat samarbetat med Jesper Juul i seminarier om barn och familjeliv. Jag föreläser även själv om barns utveckling i familjen, parrelationer, anknytning och mentalisering.

Kontaktuppgifter:
Tel: 070 856 59 57
Mail: anna.sylven.bjornor(at)gmail.com

Cristel Göranson Pihl

Legitimerad psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av samtal. Min inriktning är främst psykodynamisk men jag har även tillägnat mig mer kognitiva metoder. Jag tar emot vuxna, såväl unga som äldre. Samtalen kan vara alltifrån en kort konsultation till en regelbunden flerårig psykoterapeutisk kontakt. Min bakgrund är inom kroppssjukvården (leg sjuksköt/leg barnmorska) och jag har arbetat mycket med psykosomatiska och/eller stressrelaterade besvär och utmattningstillstånd samt traumatisk stress men även depressiva besvär, relationsproblem, kris och sorg. Ibland söker patienter samtal för att stärka självkänslan eller bearbeta något de upplever känns ouppklarat. Utförligare presentation finns på: www.cristelgoranson.se.

Kontaktuppgifter:
Tel: 073 581 92 30
Mail: cristel.goranson(at)telia.com

Karin Peters

Teol. kand / leg. psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut med mångårig psykoterapeutisk erfarenhet. Erbjuder kort eller lång kontakt med psykodynamisk inriktning. Jag tar emot vuxna, unga vuxna och tonåringar som söker hjälp för ångest, nedstämdhet, kris, depression, identitets- och relationsproblem. Även möjlighet till psykoanalys till reducerat pris. Se hemsida för mer information: www.psykoterapiistockholm.se

Kontaktuppgifter:
Tel: 072 200 47 68
Mail: karin.peters(at)psykoterapiistockholm.se

Miriam Almebäck

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag har lång erfarenhet av mötet med barn, tonåringar, vuxna, föräldrar och familjer i arbetet med relationer till varandra. Vi lever alltid i samspel med andra – partner, barn, föräldrar, kollegor och vänner – och hur dessa relationer fungerar är mycket betydelsefullt för vårt välbefinnande.
Jag tar emot både för längre och kortare behandlingar och är utbildad i psykodynamisk- och kognitivpsykoterapi samt familjeterapi. Jag erbjuder samtal vid oro, ångest, traumatisk stress, krissamtal, nedstämdhet, anknytningsproblematik, identitet- och relationsproblem.

Kontaktuppgifter:
Tel: 076 168 09 91
Mail: miriam.almeback(at)gmail.com

Adress: Hornstulls psykoterapimottagning, Långholmsgatan 16, några minuter från T-bana Hornstull. Telefon och mejladress hittar du på sidan Kontakt